« Home

Arbeidsmarkt - nieuws - evenementen

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang als de aard van vraag en aanbod naar arbeid. Leren en Werken volgt deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Landelijk Nieuws op het gebied van leren en werken

Gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt Friesland in beeld

 

 

 

Oktober

 

Tijdens de bijeenkomst Taal op de Werkvloer werd op 9 oktober de theatervoorstelling “Heldere taal” opgevoerd voor werkgevers in de uitzendbranche.

De voorstelling is ontwikkeld om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en te laten zien wat moeilijk en leuk is aan taal. Onder regie van Onno Spreij en Marit de Weerd hebben negen amateurspelers aan deze vorm van communitytheater gewerkt. De spelers zijn laaggeletterdheid en hebben de stap genomen om beter te leren lezen en schrijven. Rode draad in de voorstelling zijn de eigen taalervaringen. Het resultaat: toegankelijk en ontwapenend theater. Na afloop was er gelegenheid om met elkaar - werkgevers, spelers en de regisseur - na te praten.

 

 

 


 

Vervolgens werd de aanpak van laaggeletterdheid in Fryslân toegelicht en de acties die de uitzendbureaus kunnen inzetten om de taal op de werkvloer te verhogen. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij het Taalakkoord om bij te dragen aan een betere taalvaardigheid van de medewerkers. De bijeenkomst werd georganiseerd door LeerWerkLoket Fryslân, Stichting Lezen & Schrijven, Stoof en UWV.

 

 

September

Taal spellen met anderstaligen en laaggeletterden in Lân fan Taal

Op donderdagochtend 20 september speelden 60 cursisten met taal tijdens de taal tour van FC-Extra en het Leerwerkloket in Lân fan Taal (Prinsentuin Leeuwarden). Deze taal tour werd georganiseerd in het kader van het Festival van het Leren, week van de alfabetisering en de week van de vluchteling in Lân fan Taal.
Deelnemers aan taalcursussen van FC-Extra gingen met speelse opdrachten samen met taal bezig, onder leiding van een teamcaptain. Onder de deelnemers bevonden zich o.a. vluchtelingen die bezig zijn met hun inburgering en medewerkers van de afdeling groenvoorziening van de gemeente Leeuwarden. De teamcaptains zijn relaties die in hun werk zich hard maken voor meer aandacht voor het verbeteren van taalvaardigheid.
Geert Kruidhof, medewerker buitendienst van de gemeente Leeuwarden en bezig zijn taalvaardigheid te verbeteren: ‘Deze tour was leuk, gezellige mensen en lekkere hapjes. Door mijn taallessen ben ik nu een brief aan het typen voor burgemeester Crone. Ik nodig hem uit om op mijn 40-jarig jubileum bij de gemeente langs te komen’.
Tijdens de taal tour werd bekend gemaakt dat volgend jaar de landelijke start van het Festival van het Leren in Friesland plaats vindt.
De organisatie van deze taal tour was in handen van:
FC-Extra, Friesland College: Lucie Jeeninga, Karin Nagel
Leerwerkloket Fryslân: Steffen Pilkes
Voor meer informatie: Steffen Pilkes 06-22289232 steffen.pilkes@lerenenwerken.nl

opleidingen.

 

Juli

Succesolle bijeenkomst Hart voor de Zorg en Welzijn


Op dinsdag 11 juli vond bij het gemeentehuis in Ooststellingwerf de bijeenkomst Hart voor de Zorg en Welzijn plaats. Veel organisaties in de zorg en welzijn zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Om mensen naar werken in de zorg en welzijn toe te leiden organiseerde gemeente Ooststellingwerf, Liante Zorggroep, Friese Poort en het LeerWerkLoket Fryslân een informatie- en inspiratiebijeenkomst. Friese Poort gaf een presentatie over de mogelijkheden over werken in de zorg en welzijn en over de opleidingen medewerker facilitaire dienstverlening, helpende zorg en welzijn, medewerker maatschappelijke zorg en verzorgende IG. Veel van de 45 belangstellenden maakten gebruik van het aanbod om zich aan te melden voor een oriënterend gesprek voor één van de opleidingen.

 

 

Juli

Diploma uitreiking

Op vrijdag 6 juli hebben 12 medewerkers van Medical Groep hun mbo-diploma verzorgende ig in ontvangst genomen. In samenwerking met werkgever Medical Groep, opleider Friese Poort, UWV en LeerWerkLoket Fryslân is het eenjarige scholingstraject opgezet om het dreigend tekort aan verzorgende ig op te vangen.


Om dit innovatieve traject tot stand te laten komen, heeft Medical Groep extra praktijkbegeleiders opgeleid en heeft Friese poort de opzet van de opleiding aangepast. Het scholingstraject is betaald uit de regeling van de scholingsvoucher langdurige zorg van het UWV.


Werkgever Medical Groep probeert op creatieve wijze het personeelstekort in de zorg op te lossen en heeft het keurmerk goed werkgeverschap behaald.

 


 

Mei

Taal op de Werkvloer

Mayke Kromhout, onze hbo-HRM stagiaire van vorig jaar, is met haar scriptie "Sorry ik ben mijn bril vergeten!" genomineerd voor de Leeuwarder Courant Award.

Het LeerWerkLoket feliciteert Mayke met de nominatie en bedankt haar voor het op de kaart zetten van Taal op de Werkvloer!

Lees hieronder meer over Taal op de Werkvloer in het interview van de Leeuwarder Courant met Mayke. Klik op: stempagina voor het uitbrengen van uw stem en het begeleidende filmpje.

 

Intercedenten bij uitzendbureaus in Friesland weten maar weinig van laaggeletterdheid. Een gemiste kans, vindt Mayke Kromhout die aandacht vraagt voor taalvaardigheid op de werkvloer.

‘Sorry, ik ben mijn bril vergeten.’ De titel van de scriptie van Mayke Kromhout (22) uit Leeuwarden is ook het meest gehoorde smoesje dat laaggeletterden gebruiken om niet te hoeven bekennen dat ze moeite hebben met lezen en schrijven.

Als student Human Resource Management (HRM) deed Mayke onderzoek naar de rol van uitzendbureaus bij het herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid. Tijdens haar stage bij het Leerwerkloket Fryslân kwam het onderwerp op haar pad. Ze had er veel contact met de Stichting Lezen en Schrijven.

,,Ik ken niemand die laaggeletterd is. Toch zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn er heel erg veel. Daar schrok ik van.’’

In Nederland werken ongeveer 700.000 mensen via een uitzendbureau. Van deze uitzendkrachten zijn ongeveer 100.000 mensen laaggeletterd. Die krijgen alsmaar meer moeite om zich te handhaven, weet Mayke. ,,Taal wordt steeds belangrijker op de werkvloer: instructies en veiligheidsvoorschriften nemen toe, werkbriefjes worden ingewikkelder.’’

Investeren in het verhogen van de taalvaardigheid van werknemers loont, stelt Mayke. ,,Het ziekteverzuim daalt, de werksfeer gaat omhoog, de productiviteit stijgt en het aantal bedrijfsongevallen neemt af.’’

Toch zijn veel uitzendbureaus zich niet bewust van de problematiek, blijkt uit Maykes onderzoek waarvoor ze onder meer zestig intercedenten in Friesland enquêteerde.

,,Laaggeletterdheid herkennen lukt de meeste intercedenten nog wel, maar om er echt iets mee te doen dat is een tweede. Dat gebeurt eigenlijk weinig tot nooit. Bij een vermoeden kunnen uitzendbureaus een taalmeter inzetten om te bepalen of iemand laaggeletterd is. Dat duurt wel een kwartier. Voor een commercieel bedrijf is tijd ook geld. Dat er bijvoorbeeld ook een taalverkenner is, die in vier minuten is ingevuld, dat weten veel intercedenten niet.’’

Een tweede moeilijkheid is het bespreekbaar maken van het onderwerp. ,,Veel mensen schamen zich ervoor dat ze moeite hebben met taal. Hoe kan een intercedent hier dan toch over beginnen zonder dat het ongemakkelijk wordt? Nou, bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat ze niet de enige zijn en dat er iets aan te doen is.’’

Het Leerwerkloket Fryslân geeft naar aanleiding van Maykes scriptie inmiddels workshops waar deelnemers laaggeletterden leren herkennen en doorverwijzen. Mayke, die inmiddels werkzaam is als jobcoach bij uitzendbureau Fritech in Buitenpost, en haar collega’s hebben de cursus al gehad.

,,Het is goed dat intercedenten zich bewust worden van de problematiek rondom laaggeletterdheid’’, zegt Mayke tot slot. ,,Dat ze weten waar ze hun laaggeletterde uitzendkrachten naartoe kunnen sturen voor hulp. Ze hoeven ze echt niet zelf te leren lezen en schrijven.’’

 

April

Taal op de Werkvloer


ROC Friese Poort en ROC Friese Poort Bedrijfslopleidingen hebben zich verbonden aan het Taalakkoord en het ambitiedocument ondertekend. Paul Molenaar en Hans Huiskens van het ROC Friese Poort: we vinden het belangrijk dat we mensen opleiden tot maatschappelijk betrokken vakmensen. We zijn een organisatie waar mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen en we verbinden ons aan de regio. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen zich met taal en rekenen goed kunnen redden op de werkvloer. Werkgevers die opleidingsvragen op het vlak van taal of rekenen bieden wij oplossingen aan. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen heeft ruimte ervaring met taaltrajecten en Nederlands op de werkvloer. Veelal gaat het om maatwerktrajecten om de Nederlandse taal te verbeteren en dan vooral over communicatie op de werkvloer met leidinggevenden en collega’s. Het gaat hierbij om individuele trajecten als om groepsaanpakken met gevorderde en minder gevorderde werknemers.

ROC Friese Poort biedt middelbare beroepsopleidingen, praktijkscholing en educatie aan in de provincies Friesland en Flevoland, vanuit zes over de regio verspreide relatief zelfstandige vestigingen in Drachten, Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Emmeloord en Urk.

 

 

April

Taal op de Werkvloer


Op 18 april heeft het LeerWerkLoket een training Taal op de Werkvloer verzorgd aan recruiters en de regionaal branchmanager van Adecco in Friesland. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en het O&O fonds Stoof biedt het LeerWerkLoket Fryslân hiermee ondersteuning bij het uitvoeren van het Taalakkoord.


 

 

 

Maart

Omrin Estafette zet in op taal!

 

Op 20 maart kreeg Omrin Estafette van Ruth Karakaya van Leren en Werken Fryslân het certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord uitgereikt. Deze ontvingen zij voor hun inzet - in samenwerking met het Friesland College en de Stichting Lezen & Schrijven - voor een betere taalvaardigheid op de werkvloer.

Omrin Estafette is een stichting met 6 kringloopwinkels en een kringloopboulevard. De stichting streeft een circulaire economie na door maximaal te hergebruiken. Daarnaast leveren zij een maximale bijdrage aan de inclusieve samenleving. Omrin Estafette werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een afstand tot het onderwijs en bieden ze de kans hun nog onontdekte talenten te ontdekken en te laten zien.

Samen met stichting Lezen & schrijven en met het Friesland College is Omrin Estafette actief bezig met taal op de werkvloer. De stichting is een leslocatie en vindlocatie en heeft een taalambassadeur die op de werkvloer vrijwilligers en mensen met een traject aanspoort om iets aan hun taalachterstand te doen. 

 

Februari: Succesolle Netwerkplein, scholingsmarkt en voorlichting

Op donderdagmiddag 22 februari werd in de stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden het evenement Netwerkplein met scholingsmarkt en voorlichting georganiseerd. Het UWV had 61 uitzendbureaus uitgenodigd. Daarnaast was er een scholingsmarkt en voorlichting over Regie voeren over je eigen loopbaan. Het LeerWerkLoket Fryslân verzorgde de voorlichtingen. Het bleek een doorslaand succes. Ruim 600 bezoekers hebben het event bezocht. Uiteindelijk hebben 107 bezoekers de voorlichtingen bijgewoond.

 


 

Januari: Start scholingstraject Medical

Om het dreigend tekort in de zorg op te vangen en doorstroming te bevorderen hebben Medical, ROC Friese Poort en het LeerWerkLoket de handen ineen geslagen. Medewerkers die als verzorgende werken bij Medical krijgen de kans om door te stromen naar verpleegkundige. Op de oproep van Medical hebben meer dan 40 medewerkers aangegeven belangstelling te hebben voor dit 2 jarig scholingstraject. Met de scholingsvoucher langdurige zorg worden de opleidingskosten betaald. De scholing is in januari gestart.

Werkgever Medical Groep probeert op creatieve wijze het personeelstekort in de zorg op te lossen en heeft dit jaar het keurmerk goed werkgeverschap behaald.