« Home

Arbeidsmarkt - nieuws - evenementen

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang als de aard van vraag en aanbod naar arbeid. Leren en Werken volgt deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Landelijk Nieuws op het gebied van leren en werken

Gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt Friesland in beeld

 

 

December: Succesolle Netwerkplein, scholingsmarkt en voorlichting

 

Op donderdagmiddag 7 december werd in de stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden het evenement Netwerkplein met scholingsmarkt en voorlichting georganiseerd. Het UWV had 61 uitzendbureaus uitgenodigd. Daarnaast was er een scholingsmarkt en voorlichting over Regie voeren over je eigen loopbaan. Het LeerWerkLoket Fryslân verzorgde de voorlichtingen. Het bleek een doorslaand succes. Ruim 600 bezoekers hebben het event bezocht. Uiteindelijk hebben 107 bezoekers de voorlichtingen bijgewoond.

 

 

 


 

November: Succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten scholingstraject Medical

Om het dreigend tekort in de zorg op te vangen en doorstroming te bevorderen hebben Medical, ROC Friese Poort en het LeerWerkLoket opnieuw de handen ineen geslagen. Medewerkers die als verzorgende werken bij Medical krijgen de kans om door te stromen naar verpleegkundige. Op de oproep van Medical hebben meer dan 40 medewerkers aangegeven belangstelling te hebben voor dit 2 jarig scholingstraject. Op dinsdag 21 november hebben de voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. De Friese Poort gaf informatie over de opleiding en het LeerWerkLoket heeft de procedure over de inzet van de scholingsvoucher toegelicht. Met de scholingsvoucher langdurige zorg worden de opleidingskosten betaald. De scholing start begin 2018.

Werkgever Medical Groep probeert op creatieve wijze het personeelstekort in de zorg op te lossen en heeft dit jaar het keurmerk goed werkgeverschap behaald.

 

 

 

7 september: Bestuurdersontbijt met huldiging Taalhelden


De Regionale projectgroep laaggeletterdheid organiseerde op 7 september in de Oranjezaal  van het stadhuis in Leeuwarden een bestuurdersontbijt. De bestuurders werden welkom geheten door Marianne van Hall, wethouder Jeugd en Onderwijs van de gemeente Leeuwarden. Erik Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen, hield een inspiratiesessie over laaggeletterdheid met voorbeelden uit zijn gemeente. Er volgde een lezing van professor dr. Maurice de Greef, professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel. Vervolgens werden de taalhelden gehuldigd: Sylvia Veenstra in de categorie Taalcursist, Marjolein Reurich voor de categorie Taalbegeleider en Femke Deinum in de categorie Bruggenbouwer.

 

 

 

5 september: Werkgeversbijeenkomst met Mariëtte Hamer


Op dinsdag 5 september organiseerde Gemeente Leeuwarden in samenwerking met de Commerciële Club Leeuwarden, het LeerWerkLoket Fryslân, Stichting Lezen & Schrijven en ROC Friesland College een bijzondere lunchbijeenkomst voor werkgevers.

De bijeenkomst heeft als doel de vaardigheden van werknemers te vergroten, in het bijzonder degenen die moeite hebben om goed mee te komen op de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam de 63 aanwezigen mee in de wereld van loopbaanontwikkeling, een leven lang leren, werknemersvaardigheden en laaggeletterdheid.

 

 

 

2 juni: Start scholingstraject verzorgende IG

 

Op vrijdag 2 juni is de versnelde opleiding verzorgende IG gestart in Drachten. Om het dreigend tekort in de zorg op te vangen is dit scholingstraject tot stand gekomen. In samenwerking met werkgever Medical Groep, opleider Friese Poort, LeerWerkLoket Fryslân en UWV worden 13 deelnemers binnen 1 jaar opgeleid van verzorgende naar verzorgende IG. Om dit innovatieve traject tot stand te laten komen, heeft Medical Groep extra praktijkbegeleiders opgeleid en heeft Friese poort de opzet van de opleiding aangepast. Het scholingstraject wordt betaald uit de regeling van de scholingsvoucher langdurige zorg.

 

Werkgever Medical Groep probeert op creatieve wijze het personeelstekort in de zorg op te lossen. Onlangs was deze werkgever hierover nog in het nieuws bij Nieuwsuur: https://tvblik/nieuwsuur/27-mei-2017

 

Diploma uitreiking

 

De deelnemers aan het TRI scholingstraject hebben hun opleiding vakbekwaam hovenier met succes afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden de diploma's uitgereikt.

 

 

In verband met de vergrijzing is er een grote behoefte aan nieuwe medewerkers in de groenvoorziening en bij hoveniersbedrijven. Daarom hadden TRI, het Nordwin College en LeerWerkLoket Fryslân 2 jaar geleden het initiatief genomen om werkzoekenden om te scholen tot hovenier. De opleiding startte met een voorschakeltraject van 10 weken. Daarna stroomden de zij-instromers in op de bbl-opleiding vakbekwaam hovenier niveau 3.  TRI stond gerant voor de leerbanen.

 

Na de opleiding zijn de deelnemers vakbekwaam voor een baan in de groene sector. Tijdens de diploma-uitreiking bleek, dat bijna iedereen een betaalde baan heeft gevonden. Een mooi resultaat!

 

Het project sluit aan bij meerdere initiatieven vanuit de overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Fryslân om leren en werken te combineren richting een toekomst in de groensector. Hieraan wordt praktische invulling gegeven om werkzoekenden een kans te bieden op een baan in de groene sector.

 

 

AB Vakwerkers investeren in eigen toekomst

BALK Maar liefst 16 AB Vakwerkers zijn bij gemeente De Fryske Marren enthousiast begonnen met de bbl-opleiding ‘medewerker hovenier niveau 2’.

Niet eerder deed zo’n grote groep medewerkers van AB Vakwerk mee in een leerwerktraject bij één opdrachtgever. Veel medewerkers van AB Vakwerk doen al jaren achtereen seizoenswerk in de groenvoorziening van gemeente De Fryske Marren. ,,Ze vinden het prachtig om te doen en zouden het liefst in dienst komen bij de gemeente, maar dat blijkt in de praktijk erg lastig”, vertelt Linda Schurer, accountbeheerder bij AB Vakwerk in Sneek. ,,We zien dat gemeenten steeds verder professionaliseren en hogere eisen stellen aan nieuwe medewerkers, zoals een vakdiploma.”

Harm de Roo, teamleider wijkbeheer bij De Fryske Marren, bevestigt dit: ,,De groep heeft inmiddels veel werkervaring, maar beschikt niet over een relevant vakdiploma. Daarom kunnen ze nu niet reageren op vacatures. Daar wilden we gezamenlijk graag iets aan doen.”

AB Vakwerk biedt de groep nu samen met De Fryske Marren, Nordwin College, LeerWerkLoket en het UWV, de mogelijkheid om gedurende twee jaar een volledig betaalde vakopleiding te volgen. Linda: ,,Het enthousiasme waarmee deze AB Vakwerkers de kans grijpen om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren is prachtig om te zien.”

Fotobijschrift: Op de foto v.l.n.r: Jetze Spijksma, Wildrik Lemstra, Erik Kok, Fred Strobbe, Bernard Hogeling, Wim de Groot, Gerben de Hoop, Geert Duivenvoorde, Linda Schurer (accountbeheerder AB Vakwerk), Gerard Okkema, Hans Gjaltema, Harm de Roo (gemeente De Fryske Marren), Edwin Donkersloot, Klaas Reitsma en Helmuth Roth. Voorste rij v.l.n.r: Grietsen Sinnema, Tamme Weijers en Siebren Hofman.

 

 

In 2 jaar klaargestoomd in het beroep van de toekomst

Bron: Nieuwsbrief Friese Poort Geplaatst op 18 oktober 2016

Uniek scholingstraject met baangarantie

In oktober is in Leeuwarden een uniek scholingsproject gestart waarbij geanticipeerd wordt op het tekort aan gekwalificeerde medewerkers in de installatiebranche en waarbij tijdig ingespeeld wordt op innovatieve en duurzame technieken. Dit zij-schakeltraject Servicemonteur Installatietechniek Duurzaam is een initiatief vanuit ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Opleidingsbedrijf InstallatieWerk en de participerende partijen Metechnica, UWV, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Leerwerkloket Fryslân en vier Friese installatiebedrijven.

Het doel van dit traject is opleiden voor duurzame arbeidsparticipatie en de installatiebranche te voorzien van gekwalificeerde servicemonteurs met kennis en bewustzijn van duurzame technieken en klantgerichte advisering. In aanmerking kwamen werkzoekenden met minimaal havo of mbo-ICT, die klantgericht en gemotiveerd zijn om in twee jaar klaargestoomd te worden voor een betaalde baan met een mbo-diploma in het beroep van de toekomst.

De zes deelnemers zijn in oktober gestart met een half jaar maatwerkscholing om hen de benodigde kennis bij te brengen van elektro- en installatietechniek. Naast de vaktechnische vakken met de focus op duurzame technieken, wordt ingegaan op de beroepshouding zoals veilig-, milieu- en klantgericht werken. Parallel aan dit zij-schakeltraject wordt de mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3 gevolgd. Hierdoor kunnen de deelnemers al na twee jaar hun mbo-diploma in ontvangst nemen.

Installatiebedrijf  Van der Pol B.V. , Energie Service Friesland, ASN  Installaties en  Damstra Service en Onderhoud B.V. hebben speciaal voor dit unieke traject een plek beschikbaar gesteld voor stage en beroepspraktijkvorming. Na zes maanden stage starten de deelnemers met de beroepspraktijkvorming  waarbij ze via een betaalde baan bij het installatiebedrijf hun mbo-opleiding op niveau 3 kunnen afronden en klaar zijn voor de toekomst.

Omscholen: Ik kan het iedereen aanraden
(bron Werkblad UWV 20-07-2016)
‘Vroeger was ik een zesjesman. Nu haal ik achten en negens.’

‘Als je je ogen dichtdoet, wat zou je dan het liefst doen?’ Die vraag stelt Zwaantinus Voorintholt zichzelf na zijn 49e verjaardag. Hij werkt dan 14 jaar als pedagogisch hulpverlener bij de GGZ. Door bezuinigingen vervalt zijn baan. Wat nu: voor de zoveelste keer naar een nieuwe locatie? Hij doet zijn ogen dicht. En hij denkt: weg! Ik ga iets doen waar ik blij van word. Maar wat?

Tuinwerk

In zijn vrije tijd helpt hij weleens in tuinen van vrienden, vertelt Zwaantinus. ‘Dan belt iemand van: ik heb hier een boom, kun jij die uit mijn tuin halen? Tuurlijk. Ik ben graag buiten. Tuinwerk is heel fysiek, het geeft me een goed gevoel.’ Opeens heeft Zwaantinus antwoord op zijn vraag. Hij overlegt met het Leerwerkloket. Kan hij een opleiding volgen tot hovenier? Het wordt een leer-werktraject. Met wat doorzetten vindt hij een stageplek bij een hovenier. Al gauw heeft hij een contract op zak.

Omscholen

Het eerste leer-werkjaar zit erop. Zwaantinus is nu aankomend hovenier. Komend jaar gaat hij verder voor vakbekwaam hovenier bij het Nordwin College in Leeuwarden. ‘Ik heb nooit geweten dat leren zo leuk is. Vroeger was ik een zesjesman. Nu haal ik achten en negens. Ik slurp alle nieuwe informatie op. Omscholen is fantastisch – ik kan het iedereen aanraden!’

13 mei: start BBL-opleiding hovenier/groenvoorziener

Op 13 mei was de aftrap van de start van de 2-jarige opleiding BBL-traject hovenier/groenvoorziener niveau 2. Het Nordwin College en het LeerWerkLoket Fryslân hebben het initiatief genomen om dit opleidingstraject te organiseren. Uitgangspunt is het goede arbeidsmarktperspectief voor het beroep hovenier. Met dit opleidingstraject traject wordt voorzien naar de vraag van hoveniers door werkzoekenden naar dit kansberoep om te scholen.  We zijn gestart met een enthousiaste groep van 13 kandidaten.

 

14 april: Werkvloer 2016 Drachten

Werkvloer is een gratis evenement voor werkzoekenden in Noord Nederland uit de deelnemende gemeenten Smallingerland,Leeuwarden, Opsterland, Ooststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Uiteenlopende bedrijven, instellingen en branches presenteerden zich op Werkvloer in Drachten en verschillende matches kwamen tot stand en werden werkzoekenden aangenomen. Er werden diverse workshops en informatiesessies in de middag aangeboden. Doorlopend waren er helpdesks voor hulp en controle van CV en brief. Het LeerWerkLoket heeft doorlopend informatie en advies gegeven over Leren en Werken aan 30 werkzoekenden.

 

21, 22 en 24 maart 2016 Werk3Daagse

Op 21, 22 en 24 maart organiseerde het UWV Leeuwarden een Werk3Daagse. 250 werkzoekenden werden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops ‘De eerste indruk’ en ‘Het sollicitatiegesprek’. Daarnaast kreeg iedereen de mogelijkheid om naar de kapper en visagist te gaan en om een professionele foto te laten maken voor het CV en LinkedIn. Aansluitend tracht het Werkgeversservicepunt van het UWV om voor iedere deelnemer een sollicitatiegesprek te regelen bij een werkgever.

Vanuit het Leerwerkloket is Imkje Bouma, Junior Adviseur, betrokken geweest bij de Wajongers die deel mochten nemen aan de Werk3Daagse. Deze jongeren zijn niet meegenomen in de reguliere workshops van de Werk3daagse, maar uitgenodigd op een eerder moment. In totaal waren er zeven enthousiaste deelnemers, die elk mee hebben gedaan aan twee workshops. Tijdens de eerste workshop heeft de groep kennisgemaakt en zijn hun kwaliteiten in kaart gebracht. Bij de tweede workshop was een collega van het Werkgeversservicepunt aanwezig en is besproken wat iedereen zocht op het gebied van werk (functie, locatie, aantal uren), maar ook hoe hun Wajong-uitkering hierop van invloed zou kunnen zijn. Voor de meeste Wajongers geldt, dat er sprake is van een beperking/belemmering, waardoor aanpassingen in de werkomgeving gewenst zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een rolstoelvriendelijke omgeving of aan een werkgever waar veel structuur en enige begeleiding geboden kan worden.

Voor de derde afspraak werden de Wajongers allemaal individueel uitgenodigd. Eerst werd gewerkt aan het CV. Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid om een filmpje van zichzelf te maken, waarin zij zich presenteren aan potentiële werkgevers. De filmpjes zijn gemaakt door studenten van Present Promotions, van het Friesland College.

Op 22 maart, tijdens de reguliere Werk3Daagse, zijn de Wajongers bij het UWV geweest om hun filmpjes te bekijken en kennis te maken met de collega’s van het Werkgeversservicepunt, die de gesprekken gaan arrangeren. Daarnaast heeft iedereen gebruik kunnen maken van de aanwezige kappers en visagisten. Ten slotte heeft iedereen een foto laten maken door de fotograaf – wederom de studenten van Present Promotions, Friesland College – waardoor iedereen nu een mooie, representatieve CV met foto kan overhandigen aan werkgevers.

Momenteel is het Werkgeversservicepunt druk bezig om voor iedereen een gesprek te regelen bij een werkgever. Ieders enthousiaste houding, mooie CV en creatief filmpje, zal mogelijk bijdragen aan een succesvolle afloop. De Wajongers zijn klaar om terug de arbeidsmarkt op te gaan!

Naast de begeleiding van de Wajong-groep, heeft het Leerwerkloket voor de Werk3Daagse contact gelegd met de ROC Friese Poort. Zij hebben kappers en visagisten geleverd, die tijdens de Werk3Daagse veel werkzoekenden èn UWV-collega’s hebben voorzien van een nieuwe look!

 

 

21 maart 2016 Bron Digitaal Werkblad UWV

Wipkje en Geeske in een gang met schilderijen.


Wipkje Haveman (56) en Geeske Zuidersma (56): Wij gaan dat diploma mooi halen!

‘We werkten bij een zorggroep. Daar deden we van alles’, vertelt Wipkje Haveman. ‘Alles behalve aan het bed’, voegt Geeske Zuidersma toe. Wipkje werkte in de wasserij en de linnenkamer. Ze was gastvrouw, maakte avondeten klaar en verzorgde het interieur. De taken van Geeske waren van logistieke aard. Zij zat veel in de auto. ‘Ik haalde medicijnen en boodschappen. Ik bracht bestellingen naar cliënten. Op het eind deed ik ook receptie.’ 16 jaar stonden duizendpoten Wipkje en Geeske voor iedereen klaar. Toen ging de zorggroep failliet.

Handen aan het bed

‘En krijg dan maar eens weer werk. Maar we zaten niet bij de pakken neer’, zeggen Wipkje en Geeske. ‘We gingen naar het LeerWerkLoket en kregen een loopbaanadvies en zijn naar Leeuwarden gegaan om ons te oriënteren bij scholen. We wisten wat we willen: de zorg in. Handen aan het bed.’Bij ROC Friese Poort waren de ondernemende dames meteen welkom. Nu volgen ze een opleiding van 40 weken tot helpende. De helft van de tijd gaan ze naar school. De andere helft lopen ze stage in het ziekenhuis.

De eerste schooldag

Wipkje en Geeske weten nog precies hoe de eerste dag ging. ‘Daar gingen we met onze schooltassen. Tussen allemaal jonge leerlingen. We deden niets dan lachen. Maar het went gauw. We zijn wat ouder en hebben meer zelfvertrouwen dan vroeger. We vragen alles. We zijn fanatiek,hoor. We gaan dat diploma mooi halen!’

 

8 februari 2016 Voorschakeltraject food/werken in de industrie gaat van start

Maandag 8 februari is het voorschakeltraject food/werken in de industrie gestart. Er nemen 10 jongeren aan het traject deel.

MBO Life Science, de Friese gemeenten, UWV en het LeerWerkLoket hebben gezamenlijk het voorschakeltraject food/werken in de industrie geïnitieerd. Het traject is opgezet om werkzoekenden <27 jaar voor te schakelen voor een (leer) baan in de (levensmiddelen)industrie.


27 januari 2016 Diploma-uitreiking procesoperator

Familie en vrienden waren aanwezig om de gediplomeerden in het zonnetje te zetten

Op 1 februari werden de diploma's uigereikt aan 18 deelnemers die het versnelde opleidingstraject van 1 jaar tot proces-/foodoperator niveau 2 succesvol hebben afgerond. Een aantal deelnemers loopt nog stage en zal in februari/maart de opleiding afronden. Inmiddels hebben 14 deelnemers een baan gevonden. Verwacht wordt dat alle gediplomeerde deelnemers op korte termijn bemiddeld worden naar een baan. Het opleidingstraject is opgezet om de te verwachte tekorten in de food-/procesindustrie op te vangen. Het opleidingstraject is tot stand gekomen met de financiële bijdrage vanuit het opleidings- en ontwikkelingsfonds in de procesindustrie OVP, MBO Life Sciences, Olympia, LeerWerkLoket, UWV en de Friese gemeente. Video-interview met gediplomeerde Ramona.

 

 

21 Januari 2016

Genomineerde taalhelden uit Friesland met prinses Laurentien


 

Filmpje Koffietijd uitzending uitreiking prijs Taalhelden

Persbericht Drachtster Courant door Fokke Wester

Taalheldenprijs

Tineke is 53 jaar oud, zij is 33 jaar werkzaam geweest in een wasserij en werd in 2012 ontslagen, daarom moest ze een uitkering aan vragen. Het aanvragen van een uitkering gaat digitaal. Dat was een probleem voor Tineke. In een gesprek met een coach van het UWV kwam ter sprake dat zij als kind een schoolverleden heeft gehad waarin het leren niet bepaald door leerkrachten werd gestimuleerd. Zij groeide op in een schippersgezin in Leeuwarden. Haar moeder kon ook niet lezen. Zij leerde van haar moeder hoe ze ondanks het feit dat zij niet lezen en rekenen kon, toch het hoofd boven water kon houden.


De coach vanuit het UWV maakte haar attent op de cursussen van volwasseneneducatie bij het Friesland College waarin basisvaardigheden aangeleerd worden. Zij heeft zich een jaar geleden aangemeld en het leren vindt ze leuk omdat het haar in haar dagelijks leven minder afhankelijk maakt. Wat zij in de les leert  oefent ze thuis! De lessen vindt ze de moeite waard, ze voelt zich veilig in de groep, durft aan de docente vragen te stellen en is nu niet meer bang om fouten te maken. Een computer gebruikt ze niet, daar krijgt ze het zweet van op het voorhoofd. Maar ze is nu toch naar de cursus in de bibliotheek gegaan om met de computer te leren werken. Haar autorijbewijs heeft ze gehaald door enorm veel doorzettingsvermogen te tonen en door het theoretische examen mondeling af te leggen. Nu rijdt ze auto.

Haar passie zijn de honden, die vragen dagelijks veel aandacht. De formulieren die ze nodig heeft om de honden aan te melden voor wedstrijden laat ze door andere invullen. Binnenkort hoopt ze het zelf te kunnen.

Tineke is genomineerd, omdat ze haar medewerking heeft verleend aan een filmpje, dat ingezet wordt onder andere bij het UWV om anderen laaggeletterden over de streep te halen om cursussen te gaan volgen in lezen en schrijven. Wat voor haar belangrijk is dat de negatieve schoolervaringen in het verre verleden niet bepalend zijn voor haar huidige onderwijservaringen . Zo vindt ze dat boven folders en formulieren moet staan dat als mensen het niet goed begrijpen, ze zich niet moeten schamen om te vragen wat er precies staat!

Bruggenbouwers

Ook Ria Akkersdijk, Joanne van Doremalen, Wouter Heijne en Marion Scalongne zijn genomineerd. Vier mensen die elk op hun eigen wijze het afgelopen jaar bijzonder hebben bijgedragen aan de aanpak van laaggeletterdheid in Friesland.

Ria Akkersdijk is projectleider Kennisontwikkeling/ Leren en Werken Friesland. Ze heeft een groot netwerk en weet mensen uit haar netwerk , onderwijs, overheid en ondernemers op het goede moment aan elkaar te koppelen om in Friesland een platform te creëren wat zorg draagt om het onderwerp laaggelletterdheid in Friesland op te pakken , zowel op strategisch als uitvoerend niveau op provinciaal en regionaal niveau . Ze heeft daarvoor ook Europese gelden weten te regelen en Friesland participeert nu met 8 Europese landen in het project Breaking Barriers waarin digitale methodieken, die ondersteunend werken ,voor het aanleren van een taal worden ontwikkeld.

Joanne van Doremalen is manager bij Bibliotheken Zuid-Oost Friesland en voordat de problematiek van Laaggeletterden politieke aandacht had, was zij al een samenwerking aangegaan met het Friesland College om Nederlandse les voor volwassenen in de bibliotheek te geven. Joanne heeft keer op keer eijverd voor samenwerking en onlangs heeft ze voor de bibliotheek in Oosterwolde extra geld geregeld voor het aanstellen van een taal coördinator.

Marion Scalongne is een van de stuwende krachten van het project Taal op Maat in Leeuwarden. De pilot is met name gericht op autochtonen die belemmerd worden door hun laaggeletterdheid in het vinden van werk. Het doel is om bij vijftig deelnemers het obstakel van laaggeletterdheid weg te nemen, waardoor ze meer zelfredzaam en minder eenzaam worden en meer participeren in de samenleving.

Wouter Heijne is beleidsambtenaar bij de gemeente Smallingerland. Wouter heeft in de gemeente een belangrijke rol als iemand die het onderwerp op de agenda zet en als iemand die het onderwerp integraal wil benaderen. Hij heeft zich ingezet voor het realiseren van een taalnetwerk en een digi-taal-huis in de gemeente. Als eerste gemeente in Friesland heeft Smallingerland een beleidsnota waar laaggeletterdheid, leesbevordering en het sociaal domein met elkaar worden verbonden.

De prijs

Lezen en schrijven staan voor durven en kunnen meedoen in de samenleving. Persoonlijke inzet en doorzettingsvermogen van mensen zijn daarom cruciaal in de aanpak van laaggeletterdheid. In 2014, tijdens het jubileumjaar van Stichting Lezen & Schrijven, is de Taalheldenprijs in het leven geroepen. Het biedt de mogelijkheid om de successen, daadkracht en inspiratie van mensen op het gebied van geletterdheid in het zonnetje te zetten. De prijs kan gaan naar taalcursisten, taalbegeleiders en individuen die zich bovenmatig inzetten door mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden zal, als oprichter en erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, deze prestigieuze persoonlijkheidsprijs vanaf 2015 jaarlijks uitreiken. Zij doet dit mede namens Het Forum AtotZ, het onafhankelijke platform van Stichting Lezen & Schrijven dat de volle breedte van de samenleving vertegenwoordigt in de aanpak van laaggeletterdheid.