« Home

Arbeidsmarkt - nieuws - evenementen

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang als de aard van vraag en aanbod naar arbeid. Leren en Werken volgt deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Landelijk Nieuws op het gebied van leren en werken

Gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt Friesland in beeld

 

 

April

Taal op de Werkvloer


Op 18 april heeft het LeerWerkLoket een training Taal op de Werkvloer verzorgd aan recruiters en de regionaal branchmanager van Adecco in Friesland. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en het O&O fonds Stoof biedt het LeerWerkLoket Fryslân hiermee ondersteuning bij het uitvoeren van het Taalakkoord.


 

 

 

Maart

Omrin Estafette zet in op taal!

 

Op 20 maart kreeg Omrin Estafette van Ruth Karakaya van Leren en Werken Fryslân het certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord uitgereikt. Deze ontvingen zij voor hun inzet - in samenwerking met het Friesland College en de Stichting Lezen & Schrijven - voor een betere taalvaardigheid op de werkvloer.

Omrin Estafette is een stichting met 6 kringloopwinkels en een kringloopboulevard. De stichting streeft een circulaire economie na door maximaal te hergebruiken. Daarnaast leveren zij een maximale bijdrage aan de inclusieve samenleving. Omrin Estafette werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een afstand tot het onderwijs en bieden ze de kans hun nog onontdekte talenten te ontdekken en te laten zien.

Samen met stichting Lezen & schrijven en met het Friesland College is Omrin Estafette actief bezig met taal op de werkvloer. De stichting is een leslocatie en vindlocatie en heeft een taalambassadeur die op de werkvloer vrijwilligers en mensen met een traject aanspoort om iets aan hun taalachterstand te doen. 

 

Februari: Succesolle Netwerkplein, scholingsmarkt en voorlichting

Op donderdagmiddag 22 februari werd in de stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden het evenement Netwerkplein met scholingsmarkt en voorlichting georganiseerd. Het UWV had 61 uitzendbureaus uitgenodigd. Daarnaast was er een scholingsmarkt en voorlichting over Regie voeren over je eigen loopbaan. Het LeerWerkLoket Fryslân verzorgde de voorlichtingen. Het bleek een doorslaand succes. Ruim 600 bezoekers hebben het event bezocht. Uiteindelijk hebben 107 bezoekers de voorlichtingen bijgewoond.

 


 

Januari: Start scholingstraject Medical

Om het dreigend tekort in de zorg op te vangen en doorstroming te bevorderen hebben Medical, ROC Friese Poort en het LeerWerkLoket opnieuw de handen ineen geslagen. Medewerkers die als verzorgende werken bij Medical krijgen de kans om door te stromen naar verpleegkundige. Op de oproep van Medical hebben meer dan 40 medewerkers aangegeven belangstelling te hebben voor dit 2 jarig scholingstraject. Met de scholingsvoucher langdurige zorg worden de opleidingskosten betaald. De scholing is in januari gestart.

Werkgever Medical Groep probeert op creatieve wijze het personeelstekort in de zorg op te lossen en heeft dit jaar het keurmerk goed werkgeverschap behaald.