« Home

U als leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf neemt u mensen in dienst die in het vmbo of mbo het theoriedeel van de opleiding doorlopen en bij u in het bedrijf het praktijkdeel. U kun tevens mensen in dienst nemen van het hoger- of wetenschappelijk onderwijs.

De beroepspraktijk is uitgangspunt voor het beroepsonderwijs. Daarom is praktijkleren een essentieel onderdeel van de opleidingen. Leerbedrijven vormen een cruciale schakel tussen het onderwijs en de praktijk. Het opleiden van leerlingen houdt uw organisatie scherp en draagt bij aan de professionalisering van uw vakgebied. Het bieden van goede opleidingsmogelijkheden kan u gemotiveerde vakmensen opleveren, die graag bij uw bedrijf willen blijven. De kwalificatie Erkend Leerbedrijf laat bovendien zien dat u een professioneel bedrijf bent dat serieus omgaat met zijn medewerkers.

 

Word erkend leerbedrijf

De procedure

Op de site stagemarkt.nl meldt u zich als stage- en/of leerbedrijf. U wordt dan doorgeleid naar het S-BB, dat leerbedrijven erkent en u helpt bij het vinden en begeleiden van mbo-studenten in de praktijk.

 

Erkenning

Op dit moment zijn er al ruim 223.000 erkende leerbedrijven en 400.000 erkende stageplaatsen. Iedere organisatie kan een aanvraag indienen om erkend leerbedrijf te worden. Uw aanvraag wordt beoordeeld door het S-BB. Een adviseur neemt contact met u op en handelt uw erkenningsverzoek af.

 

Stages en leerbanen

Leerbedrijven kunnen leerwerktrajecten, stages en leerbanen voor VMBO- en MBO'ers aanbieden. Bij leerwerktrajecten en stages wordt school afgewisseld met een of meerdere periodes van praktijkleren bij het leerbedrijf. Bij een leerbaan is de leerling in dienst van het bedrijf. Hij werkt drie of vier dagen in de week en gaan 1 of 2 dagen per week naar school. Varianten hierop zijn ook mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van LeerWerkLoket Fryslân via info@leerwerkloketfryslan.nl