« Home

Over ons

Het programma Leren & Werken heeft als doel mensen stimuleren tot een leven lang leren om daarmee de participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bevorderen.

Het LeerWerkLoket Fryslân vervult een advies- en schakelfunctie en versterkt daarmee de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen. Elke arbeidsmarktregio beschikt over een leerwerkloket.

Het LeerWerkLoket Fryslân is een samenwerkingsverband tussen de partijen die in de regio bij leren en werken betrokken zijn: onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, SBB, UWV en gemeenten. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen. Daardoor sluiten de competenties van de beroepsbevolking beter aan op de ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt en wordt participatie op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving versterkt.

Het LeerWerkLoket Fryslân geeft advies en informatie over hoe leren en werken gecombineerd kan worden aan werkgevers, werkzoekenden en werknemers. Sinds 2016 voert het LeerWerkLoket Fryslân het taalakkoord uit

U kunt bij het LeerWerkLoket Fryslân terecht voor al uw vragen over opleidingen, duale trajecten, maatwerktrajecten, leerwerkarrangementen, het ervaringscertificaat (EVC) en het taalakkoord. Ook voor advies over financiering van trajecten kunt u bij ons terecht.

Aan de diensterverlening van het LeerWerkLoket Fryslân zijn geen kosten verbonden.

 

Organisatie en financiering

Het Programma Leren & Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het LeerWerkLoket Fryslân.