« Home

Ontwikkelen werkt

Ontwikkelen werkt

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma's van werknemers. De werkomgeving verandert immers continu door internationalisering, technologische ontwikkelingen en strengere eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Werknemers zijn daarin een cruciale factor in uw organisatie. Investeren in kennis levert uw organisatie voordelen op die bijdragen aan het succes van uw onderneming.

 

Vijf redenen om te investeren in scholing

  1. Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
  2. Scholing houdt u scherp. Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
  3. Scholing verhoogt de productiviteit. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
  4. Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf. Goed (geschoold) personeel is moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.
  5. Scholing is goed voor uw reputatie. Het laat zien dat uw bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt.

 

Subsidies en andere regelingen

Wilt u als werkgever investeren in scholing? Zowel brancheorganisaties als de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan geschoolde werknemers. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u mogelijk in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen.

Brochure financiële regelingen op gebied van Leren en Werken

Op subsidiecalculator.nl ontdekt u snel en overzicht de financiële voordelen.

Op 123subsidies.nl vindt u subsidies voor ondernemers in Noord-Nederland.

 

Taalakkoord

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor uw bedrijf.

Binnen het Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Door het bespreekbaar te maken, uw werknemers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen. Bent u geïnteresseerd in het Taalakkoord? neem dan contact met ons op.

 

LeerWerkLoket Fryslân

Het LeerWerkLoket Fryslân is goed op de hoogte van de mogelijkheden, die werkgevers en het beroepsonderwijs in de regio te bieden hebben. Door verbindingen te leggen, oplossingen te bedenken en partijen bij elkaar te brengen, kunnen wij werkgevers helpen aan goed geschoolde medewerkers en werknemers en werkzoekenden aan een baan.

 

Contact

Heeft u een vraag over scholing en/of beroep, scholen van zittend personeel, het aantrekken van (geschoold) personeel, leerwerktrajecten, het aanbieden van een leerwerkbaan, het ervaringscertificaat, herplaatsen van personeel en/of de financiering hiervan? Neem dan contact op met het LeerWerkLoket Fryslân, via accountmanagers/projectcoördinatoren Ruth Karakaya, 06 - 31 74 68 33 of Japke bij de Leij, 06 - 52 69 93 50.