« Home

Bijblijven

De wereld verandert sneller dan ooit. Bedrijven hebben dan ook steeds meer behoefte aan mensen die hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Door te leren blijft u inzetbaar bij uw huidige werkgever en vergroot u uw doorgroeimogelijkheden en versterkt u uw kansen op de arbeidsmarkt.

Het blijft vaak echter een grote stap om weer met een opleiding te starten, meestal omdat dit ook tijd en kosten met zich meebrengt. Belangrijk is om hier afspraken over te maken met uw werkgever, ook omdat sommige werkgevers uitgebreide scholingsmogelijkheden kunnen bieden aan hun werknemers.

Werken en leren

Een opleiding volgen en blijven werken? Dat kan prima. Er is een groot aanbod aan opleidingen die uitgaan van de combinatie leren en werken.

Geen onnodig lange opleiding

Om naast uw baan een opleiding te volgen is het belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk wordt opgeleid. Geen jarenlange opleiding met leerstof die u wellicht al lang beheerst. U leert immers elke dag; op de werkplek, thuis en in talrijke andere situaties.

De talenten, kennis en vaardigheden die u al heeft kunnen met een zogenaamde EVC worden erkend. EVC staat voor Ervaringscertificaat (Erkennen van Verworven Competenties). Dit kan een certificaat of diploma opleveren of de start zijn voor een scholingstraject op maat.

Lees verder over de EVC-procedure.

 

Belastingaftrek van studiekosten

Als u een opleiding of studie voor (toekomstig) werk volgt, kunt u de uitgaven hiervoor in mindering brengen op het bedrag waarover u inkomstenbelasting dient af te dragen in uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Houdt u rekening met een drempel van 250 euro. Als aftrekbare kosten gelden: lesgeld, kosten voor studieboeken of vakliteratuur en afschrijving van duurzame zaken. Denkt u bij dit laatste aan computers die in relatie tot de studie aangeschaft zijn. Als u voor uw studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding ontvangt, bijvoorbeeld een prestatiebeurs of vergoeding van de werkgever, moet u deze vergoeding eerst van uw uitgaven aftrekken voordat u het aftrekbedrag berekent.

Meer informatie: bel de Belastingtelefoon 0800-0543 of zie www.belastingdienst.nl.

Middelen O&O-fondsen

U kunt als werknemer in sommige gevallen een beroep doen op het sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) waarbij de werkgever is aangesloten. Een O&O-fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Afspraken hierover worden gemaakt in de CAO’s. Vervolgens kunnen de aangesloten bedrijven gebruik maken van de middelen van het fonds voor hun scholingsinvesteringen. Veel fondsen bieden ook zelf een cursusoverzicht.
Wilt u deelnemen aan een cursus én financiering uit een O&O fonds, neem dan contact op met uw werkgever.